top of page

Sigtet ? - brug for en forsvarsadvokat

Kontakt os FØR, at du udtaler dig til politiet. 

 

Husk ingen har pligt til at udtale sig til politiet, og det er politiet - og ikke dig - som skal bevise at du eventuelt måtte være skyldig.

 

Frit advokat-valg

Du har altid selv ret til at vælge netop den advokat som du ønsker skal hjælpe dig - uden for vor normale åbningstider kan vi i nødstilfælde kontaktes på mobil 4010 9842.

 

Lidt om forsvarerens rolle

Min opgave er ikke at vurdere om du er skyldig, men om jeg har mulighed for at så tilstrækkelig tvivl om din skyld til du kan blive frikendt. Jeg bistår dig i forbindelse med politiafhøringer, gennemgang af anklagemyndighedens bevismateriale, forberedelse til selve retssagen og bistand under retsmøderne, herunder også et evt. grundlovsforhør.

 

Hvis dommerne desværre måtte vurdere, at du er skyldig, så er min opgave at sørge for, at du får den mildest mulige straf, ligesom jeg rådgiver dig om anke af sagen til Landsretten eller Højesteret.

 

Jeg har erfaring fra flere straffesager og har opnået en del gode resultater for mine kunder - eksempelvis fik jeg en kunde frifundet som følge af nødværge i en voldssag til trods for en alvorlig personskade på det såkaldte offer.

 

Hvem betaler advokatomkostningerne?

Hvis du bliver frikendt, så kommer staten til at betale omkostningerne til din forsvarsadvokat, - og hvis du bliver dømt, så betaler staten ligeledes i første omgang din forsvarsadvokats salær, selvom staten så efterfølgende vil opkræve pengene hos dig.

 

Alt dette for at sikre, at ingen som følge af økonomiske problemer ikke har adgang til en forsvarsadvokat. 

bottom of page