top of page

Barnets bopæl og samvær - forældremyndighed

Når du flytter fra dit barns mor/far, så er det vigtigste, at dine børn skal bo hos dig, eller du i hvert fald skal have mest muligt samvær.

 

Det er vigtigt, at du også husker, at I er sammen om forældreopgaven resten af jeres liv, uanset I måske ikke ønsker at leve sammen mere. Jeg ved udmærket, at det kan være psykisk hårdt ikke at være sikker på, hvor meget du kan se dine børn fremover, men jeg forsøger at sørge for at du bevarer fokus på, hvad der bedst for barnet og ignorer evt. mudderkastning fra den anden forældres side af.

 

Min opgave at "holde hovedet koldt" og hjælpe dig med at komme til at se dit barn mest muligt. Jeg har hjulpet mange mødre og fædre videre til en god fremtid med deres børn, uanset samlivsophævelsen.

 

Hvor skal DINE BØRN BO?

Vidste du, at hvis du har fælles folkeregisteradresse med dine børn, så har du børnenes ”bopæl”, og det indebærer, at børnene bor hos dig og at den anden forælder kun har ret til samvær i maks. 7 dage ud af 14 dage. Bopæls-forælderen får tillige børnefamilieydelser og børnebidrag m.v..

 

Hvis du i forbindelse med samlivsophævelsen fra barnets mor/far ønsker at flytte fra jeres fælles bopæl, så få derfor først afklaret, hvorvidt den anden forælder vil skrive under på en bopæls- og samværsaftale, så du er sikker på, hvornår du har dit barn. Hvis du bare flytter, så får den anden forælder automatisk børnenes bopæl - og hvis du ønsker at få bopælen over børnene, så skal du straks søge herom hos Statsforvaltningen, hvis du vil have størst chance for at vinde sagen. 

 

 

Hvis I kan blive enige om bopæl og samvær, så...

Få vores hjælp til at få skrevet aftalen ned, så I begge bl.a. er sikret at kunne få fogedrettens hjælp til udlevering af børnene, hvis en af jer senere ikke overholder aftalen. Husk det er primært jeres børn det går ud over, hvis I senere måtte blive enige, så få tingene skrevet ned imens I fortsat er enige!
 

Hvis I IKKE kan blive enige om bopæl og samvær, så...

 

Kontakt os så tidligt som muligt i forløbet, så vi kan hjælpe dig bedre.

 

Mor og far ligestilles i større grad i disse sager uanset barnets alder - jeg har hjulpet flere fædre med at få bopælen over børn på mellem 2 år til 6 år. Det afgørende er primært barnets tarv samt, hvorvidt du udviser vilje til at samarbejde med den anden forælder til glæde og gavn for jeres fælles barn.

 

Hvis du ønsker at få barnets bopæl, så skal du først ansøge herom hos Statsforvaltningen. Hvis I ikke kan blive enige i Statsforvaltningen, så skal du bede om at få spørgsmålet om bopæl indbragt for domstolene.

 

Hvis I måtte være uenige, så bliver mit salær i bopælssager betalt af din familieforsikring eller Staten.

 

Ring i dag og få et godt råd - det drejer sig om dine børns fremtid.

 

 

 

 

Ret til samvær...

Den forælder, som ikke har fælles bopæl med børnene, har krav på ”samvær”, som skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold. Hvis du søger umiddelbart efter samlivsophævelsen er der en større chance for at få en deleordning.

 

Ene- eller fælles forældremyndighed ?
De fleste har ”fælles forældremyndighed” efter en samlivsophævelse, men det kræver, I reelt kan samarbejde om de væsentlige spørgsmål i jeres børns liv som f.eks. skolevalg og væsentlige medicinske behandlinger. Hvis I ikke kan samarbejde herom til jeres børns bedste, så kan du kræve at få ene-forældremyndigheden.

bottom of page