top of page

Orientering om hvidvasklovens regler til vores kunder

 

 

Indledning              

Advokatfirmaet Kamilla Helle Christiansen er for bestemte sagstyper omfattet af Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme  (hvidvaskloven).

Jeg  er derfor forpligtet til at informere dig om de regler, der gælder efter hvidvaskloven.

Kundekendskabsprocedure   

Jeg er forpligtet til at gennemføre en kundekendskabsprocedure, hvor vi er forpligtet til at indhente oplysninger om din identitet samt dokumentation herfor.

Kundekendskabsproceduren gennemføres for fysiske personer ved, at jeg modtager og opbevarer en kopi af dit sundhedskort samt kørekort eller  anden billedlegitimation. På denne måde har jeg indhentet og dokumenteret dit navn, adresse samt cpr-nummer. For udenlandske personer anvendes tilsvarende dokumenter.

For juridiske personer/selskaber indhentes oplysninger om selskabets navn og cvr.nr., årsrapporter m.v. Selskabets reelle ejere kontrolleres derudover ligesom fysiske personer.

 

Vurdering               

Jeg vil derudover foretage en risikobaseret vurdering af det, du ønsker vores bistand til. Der vil blive gemt et skriftligt notat herom.

Underretning         

Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, er jeg efter hvidvasklovens bestemmelser forpligtet til at underrette og videregive dine informationer til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Opbevaring            

Advokatfirmaet Kamilla Helle Christiansen opbevarer dine identitetsoplysninger samt notatet om risikovurderingen i fem år fra sagens afslutning, hvorefter oplysningerne tilintetgøres/slettes.

bottom of page